สินค้าทั้งหมด 313 รายการ

DECCON AK15-201 (DCK-501U) เครื่องขยายไร้สาย 15 นิ้ว พร้อมไมค์ลอย UHF 2 ตัว

รหัสสินค้า : ขอราคาพิเศษติดต่อ : 085-901-6392 ID Line : 0859016392

ราคา 12,500.00 บาท

พิเศษ 10,500.00 บาท

DECCON AK12-201 (DCK-204AU) เครื่องเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง 12 นิ้ว 450 วัตต์ พร้อมไมค์ลอย UHF 2 ตัว

รหัสสินค้า : ขอราคาพิเศษติดต่อ : 085-901-6392 ID Line : 0859016392

ราคา 12,000.00 บาท

พิเศษ 9,500.00 บาท

DECCON AK12-201 (DCK-204AU) เครื่องเสียงเคลื่อนที่ เครื่องขยายไร้สายแบบหิ้ว 12 นิ้ว รองรับระบบ บูลทูธ พร้อมไมค์ ลอย 2 ตัว

DECCON AK12-201 (DCK-205AU) ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง 12 นิ้ว 450 วัตต์ พร้อมไมค์ลอย UHF 2 ตัว

รหัสสินค้า : ขอราคาพิเศษติดต่อ : 085-901-6392 ID Line : 0859016392

ราคา 12,000.00 บาท

พิเศษ 9,500.00 บาท

DECCON AK12-201 (DCK-205AU) ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง 12 นิ้ว 450 วัตต์ พร้อมไมค์ลอย UHF 2 ตัว
Hydraulic Power Unit