สินค้าทั้งหมด 313 รายการ

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 70S

รหัสสินค้า : Fellowes 70S

ราคา 8,590.00 บาท

พิเศษ 7,800.00 บาท

ทำลายเอกสารได้ครั้งละไม่เกิน 12-14 แผ่น• ความละเอียดของเอกสารที่ทำลายแล้วจะเป็นแบบตัดตรงกว้าง 3.9 mm.• ช่องใส่เอกสารกว้าง 230 มิลลิเมตร•

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 79Ci

รหัสสินค้า : Fellowes 79Ci

ราคา 12,700.00 บาท

พิเศษ 12,200.00 บาท

ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 14 แผ่น (A4/70 แกรม) ความเร็วในการตัด 3.4 เมตร/นาที ตัดกระดาษแบบตัดย่อย 3.9x38 มม. ความกว้างของช่องใส่เอกสาร 230 มม.

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 75Cs

รหัสสินค้า : Fellowes 75Cs

ราคา 11,000.00 บาท

พิเศษ 8,800.00 บาท

ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 12 แผ่นตัดกระดาษแบบตัดย่อย 3.9x38 มม.ความกว้างของช่องใส่เอกสาร 230 มม.

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 73Ci

รหัสสินค้า : Fellowes 73ci

ราคา 9,900.00 บาท

พิเศษ 9,700.00 บาท

ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 12 แผ่น/ครั้ง ลักษณะของเอกสารที่ทำลายแล้ว เป็นแบบตัดย่อย (Cross-Cut) ขนาดเอกสารที่ทำลายแล้ว 4 x 38 มม.

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 99Ci

รหัสสินค้า : Fellowes 99Ci

ราคา 15,900.00 บาท

พิเศษ 14,700.00 บาท

ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 17 แผ่น (A4/70 แกรม) ความเร็วในการตัด 4.3 เมตร/นาที ตัดกระดาษแบบตัดย่อย 3.9x38 มม. ความกว้างของช่องใส่เอกสาร 230 มม.

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น DS-1

รหัสสินค้า : Fellowes DS-1

ราคา 6,000.00 บาท

พิเศษ 5,500.00 บาท

ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 11 แผ่น (A4/70 แกรม) ความกว้างของช่องใส่เอกสาร 230 มม. ความเร็วในการทำลายเอกสาร 4.3 เมตร/นาที ตัดกระดาษแบบตัดย่อย 3.9x35 มม.

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 1250S

รหัสสินค้า : Fellowes 1250S

ราคา 32,500.00 บาท

พิเศษ 31,500.00 บาท

ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 21/23 แผ่น ความเร็วในการตัด 6 เมตร/นาที ตัดกระดาษแบบตัดตรง 4 มม. ความกว้างของช่องใส่เอกสาร 240 มม.

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 450Ms

รหัสสินค้า : Fellowes 450Ms

ราคา 11,900.00 บาท

พิเศษ 11,700.00 บาท

ช่องใส่เอกสารกว้าง 230 mm มีความสามารถในการตัดซีดี,กระดาษ และ บัตรเครดิตได้ ต่อเนื่อง 8-10 นาที พักเครื่อง 30 นาที

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 125Ci

รหัสสินค้า : Fellowes 125Ci

ราคา 22,900.00 บาท

พิเศษ 22,000.00 บาท

ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 18 แผ่น (70 แกรม)ตัดกระดาษแบบตัดย่อย 3.9x38 มม.ความกว้างของช่องใส่เอกสาร 230 มม.

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 225i

รหัสสินค้า : Fellowes 225i

ราคา 29,900.00 บาท

พิเศษ 29,000.00 บาท

ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 20-22 แผ่น/ครั้ง ( A4/70) ความเร็วในการตัดเอกสาร 4.8 เมตร/นาที ทำลายเอกสารแบบเส้นตรง (Strip-cut) ขนาด 5.8 มม. ความกว้างช่องใส่เอกสาร 240 มม.
Hydraulic Power Unit